כיתה ז

הקדמה למדריך למורה
פריסה שנתית

פרק 1 משתנה וביטוי אלגברי

הפרק בספר לתלמיד
הצגת הפרק ע"י מצגת
מאגר שאלות
מבדק פרק א
פעילות גילוי נוספת
שאלות למתקדמים
שאלות למתקשים
מדריך למורה

פרק 2 חוקי פעולות החשבון

הפרק בספר לתלמיד
מצגת
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מדריך למורה
מאגר שאלות

פרק 3 מלבן ותיבה

הפרק בספר לתלמיד
מצגת
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מדריך למורה
מאגר שאלות

פרק 4 ביטויים אלגבריים ושוויונות

הפרק בספר לתלמיד
מצגת
דגשים
מבדק
תרגול למתקשים
מדריך למורה
מאגר שאלות

פרק 5 משוואות ושאלות מילוליות

הפרק בספר לתלמיד
מצגת
מבדק 1
מבדק 2
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מדריך למורה
מאגר שאלות

פרק 6 זוויות

הפרק בספר לתלמיד
מצגת
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מדריך למורה
מאגר שאלות

כיתה ח' - המשך

פרק ט
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מיון תרגילים
פריסת שעות
דפי תשובות
מדריך למורה

פרק י
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מיון תרגילים
מצגת
דפי תשובות
מדריך למורה

פרק יא
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מיון תרגילים
מצגת
פריסת שעות
דפי תשובות
מדריך למורה

פרק יב
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מיון תרגילים
מצגת
פריסת שעות
דפי תשובות
מדריך למורה

פרק יג
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מיון תרגילים
מצגת1
מצגת2
פריסת שעות
דפי תשובות
מדריך למורה

פרק יד
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מיון תרגילים
מצגת
פריסת שעות
דפי תשובות
מדריך למורה
כל הקבצים

פרק טו
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מיון תרגילים
מצגת
פריסת שעות
דפי תשובות
מדריך למורה
כל הקבצים

פרק טז
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
דפי תשובות
מדריך למורה

פרק יז
מבדק טור א
מבדק טור ב
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מיון תרגילים
מצגת
פריסת שעות
דפי תשובות
מדריך למורה
כל הקבצים

מדריכים לחוברת העשרה
העתקות איזומטריות
פיבונאצ'י
מתמטיקה במצרים העתיקה
תורת המספרים
שריגים
פיתגורס
חידות וחקירות

כיתה ח

כללי
מדריך למורה - מבוא
פרקים א-ד - דפי תשובות

פרק א
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מצגת הכרות
דף מלווה מצגת
מיון תרגילים
קשיים בהוראת הפרק
פריסת שעות
מדריך למורה

פרק ב
מבדק טור א
מבדק טור ב
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מצגת הכרות
ניתוח הפרק
מיון תרגילים
פריסת שעות
מדריך למורה

פרק ג
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מצגת הכרות
מיון תרגילים
קשיים בהוראת הפרק
פריסת שעות
מדריך למורה

פרק ד
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מצגת הכרות
פריסת שעות
מדריך למורה


פרק ה
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מצגת הכרות
מיון תרגילים
פריסת שעות
מדריך למורה

פרק ו
מבדק טור א
מבדק טור ב
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מצגת הכרות
מיון תרגילים
פריסת שעות
מדריך למורה

פרק ז
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מצגת
מיון תרגילים
פריסת שעות
הוכחה ויזואלית1
הוכחה ויזואלית2
הוכחה ויזואלית3
מדריך למורה

פרק ח
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מאגר שאלות
מצגת
מיון תרגילים
פריסת שעות
מדריך למורה

כיתה ז - המשך

פרק 7 מספרים מכוונים, פעולות ומשוואות: חיבור וחיסור

הפרק בספר לתלמיד
מצגת
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מדריך למורה
מאגר שאלות

פרק 8 כפל וחילוק של מספרים מכוונים

הפרק בספר לתלמיד
מצגת
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מדריך למורה
מאגר שאלות 1
מאגר שאלות 2
מאגר שאלות 3
מאגר שאלות 4

פרק 9 שטחים

הפרק בספר לתלמיד
מצגת
מבדק
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מדריך למורה
מאגר שאלות

פרק 10 פונקציות

הפרק בספר לתלמיד
פונקציות - רקע
מצגת
תרגול למתקשים
תרגול למתקדמים
מדריך למורה
מאגר שאלות

פרק 11 משוואות ושאלות מילוליות

הפרק בספר לתלמיד
מצגת
מדריך למורה

פרק 12 משולשים

הפרק בספר לתלמיד
מצגת
מדריך למורה

מדריכים לחוברת העשרה
קומבינטוריקה
תורת הקבוצות
חבורות
מחשבון מקולקל
הצפנה
חידות וחקירות

ask@lambda.co.il